מאת: עו"ד יואלה הר שפי
תוחלת החיים של הגימלאים נמצאת בעליה מתמדת, כמו גם איכות החיים שלהם.
הרבה מן המוסכמות שהיו מקובלות בזמנו, אינן תופסות יותר. ביניהן גם המוסכמה, כי "בגילנו לא מתגרשים". כיום גם מתחתנים וגם מתגרשים בכל גיל.
שיעור הגרושין נמצא אף הוא בעליה מתמדת ופוגע כמעט בכל זוג שלישי…
יש להניח שבקרב הגימלאים הוא נמוך מזה באופן משמעותי, אולם צבור זה סופג את מחיר הגרושין משני כיוונים: באופן ישיר וגם באופן עקיף. דרך הילדים. רבים מאד מקרב הגימלאים שהזוגיות שלהם טובה ויציבה עומדים אבלים וחפויי ראש נוכח הרס המשפחות של ילדיהם, שאך לפני שנים מעטות הם הובילו אותם לחופה בגאווה ובתקווה.
התפוררות המשפחות של דור הבנים וגרוע מכל: קריסת עולמם של הנכדים, מעיבים ומרעילים לעתים קרובות מדי את שנותיהם ואת שנתם של בני הגיל השלישי.
האסכולה החדשנית של גרושין בשיתוף פעולה – collaborative divorce – אינה מונעת את הגרושין, אבל היא מתמחה בצימצום מירבי של הנזקים שלהם, הן במישור הרגשי והן במישור הכלכלי. ובראש ובראשונה היא ממגנת את הילדים בפני פגיעות ישירות ומנווטת אותם ביד אמונה דרך שדה המוקשים של תהליך הגרושין.
שיטה זו, שעושה את צעדיה הראשונים בארץ, מוכיחה עצמה מזה שנות דור בארה"ב ובעשור האחרון מתפשטת בהתמדה גם באירופה. עורכי הדין והמטפלים העוסקים בכך בישראל עברו הכשרה יסודית וקיבלו הסמכה מן הארגון הבינלאומי שהם חברים בו.
גם מי שנושא הגרושין טרם עבר את מיפתן ביתו – עשוי להחכים ולהשכיל על ידי היכרות עם האסכולה המרתקת הזאת, החשיבה שביסודה ודרכי היישום שלה.
"להתגרש בשלום" היא מקבוצות החלוץ של השיטה. "להתגרש בשלום" הינה עמותה המונה עורכי דין ומטפלים משפחתיים, כמו גם מומחה ילדים ויועצים פיננסיים. כל חברי העמותה, שמרכזה בתל-אביב והשרון, הם מוסמכי הארגון הבי"ל לגרושין בשיתוף פעולה וחברים בו. הקבוצה נפגשת במועדים קבועים לשם העמקת הידע המקצועי והאמון ההדדי בין חבריה, להחלפת מידע ולהפצת המודעות בצבור לשיטה וליתרונותיה – הן לחברה והן לפרטים.