יוסי ואפרת נשואים חמש עשרה שנים. הם הכירו בצבא. הוא היה פרח טייס והיא פקידת מבצעים. יוסי למד ראיית חשבון. אפרת למדה הוראה.