ציפיתי שלא נוכל למנוע מלחמה
קשה… עזרו לנו להישאר ממוקדים
בטובת ילדינו ובעתיד הפיננסי והרגשי
של כולנו