יכולתי לבטא את כל החששות
שלי והציפיות שלי בצורה גלויה…
"שמרו" עלי בתהליך ועודדו
שיחה יעילה ומכובדת