בשלהי המאה העשרים השתנה המשפט הנוהג בארצות שיטת המשפט האנגלו- אמריקנית והתמורות בו השפיעו על עיצוב הפרקטיקה המשפטית ועל תפקידו של עורך הדין בימינו.

מאת:  ד"ר קרני פרלמן , 
עיקר התמורות הנטענות הוא המעבר מתפיסה אדוורסרית שלטת, שבה הליך השפיטה האדוורסרי הוא ההליך העיקרי המוצע בשיטת המשפט לניהול ויישוב סכסוכים, לקידום שיטתי של תפיסה שיתופית לבירור סכסוכים, ולפריסת היצע של מגוון הליכים לניהול סכסוכים וליישובם.1 בארצות- הברית מדובר בתופעה מרכזית והשינוי בשיטה ניכר וברור. בישראל מדובר בתופעה מהותית המתפתחת בצעדים מהירים. מאמרנו, הדן
בתפקיד עורך הדין בשיטה המשתנה, מספק הזדמנות מיוחדת לבחון את השינוי בשלבי התהוותו, להבדיל מתיאור בדיעבד, ולראשונה ממקד את הדיון הישראלי בתופעה.
מהלך השינוי שהמאמר עוסק בו החל בתמורות בשיטת המשפט, ואלה הביאו לשינוי בפרקטיקה המשפטית של עורכי הדין, שהביאה בתורה לשינוי בתפקיד עורך הדין ובהתנהלותו המקצועית. בשלב האחרון של השינוי, משמע השינוי בתפקידו של עורך הדין ובהתנהלותו, מדובר בשינוי כה מהותי שהוא מגיע לתפיסתנו לכדי שינוי פרדיגמה לפי הגדרתו של תומאס קון.2 נציין שבישראל השינוי בהתנהגות עורכי הדין עדיין מתהווה, אך מתוך התבוננות בנעשה במדינות אחרות שעברו את השינוי אין לנו ספק שהפרדיגמה החדשה של התנהלות עורכי הדין תקנה לה אחיזה מרכזית בעשור הקרוב גם בישראל.
למאמר המלא לחץ כאן