הליך הגירושין בשיתוף פעולה החל לפעול בישראל בשנת 2009, עם העברת ההכשרה הראשונה של גירושין בשיתוף פעולה, ע”י  המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין.
מאז התקיימו בארץ כ- 14 הכשרות בסיסיות נוספות, של גירושין בשיתוף פעולה, אשר הועברו ע”י אנשי מקצוע שונים. בהכשרות אלו השתתפו למעלה מ-300 אנשי מקצוע, אשר הוסמכו להליך הגירושין בשיתוף פעולה, המהווים את קהילת אנשי המקצוע בגירושין בשיתוף פעולה.